User:Gadnyara

From Openlgtv
Jump to: navigation, search

LGMod for Saturn 7, by mmm4m5m


Цели:


Крайната цел на всички действия e споделяне на мултимедийни ресурси от компютри в локалната (често Домашната) компютърна мрежа. Телевизорът "вижда" медията от споделените в мрежата папки, също както от включена в него USB памет.


Добавките към LGMod, които се появиха с последните версии предоставят възможност за ограничени Netcast функции на немрежови телевизор.

Ако това е желания ефект от действията Ви, прочетете страницата надолу!

Поддържани модели телевизори LG:


CCFL LCD


LED LCD


Необходимо оборудване:


1. Кабел RS232-RS232, свързан по схема: Null-modem


2. Компютър със сериен порт RS232. При неналичие на RS232 се налага използване на RS232toUSB адаптор към свободен USB порт на компютъра. Примерно: RS232-to-USB


3. Терминална програма за предаване на команди към телевизора и визуализиране на реакциите му. [Putty], Hyperterminal, etc...


4. LGMod for Saturn7, Последната версия готова за сваляне (10.07.2011): LGMod 10004


4.1. 16.07.2011г. LGMod S7-1.00.07


4.2. 02.08.2011г. - v. 1.00.09, Netcast servises, games - on demand


5. Два свободни USB порта на телевизора. Моделите с един такъв или тези, на които единия е зает по някаква причина се нуждаят от USB hub. За предпочитане с външно (автономно) захранване. Телевизорите са ограничени до 500mА консумация на USB порта си. За да се осигури стабилна работа на USB hub и устройствата към него, предпочитания вариант е USB hub с отделно захранване.


6. USB памет (флаш, твърд диск) с големина не по-малко от 256Mb, ще я наричаме "флашка",


7. Мрежова пач-корда RJ45-RJ45, дължина според разстоянието Рутер<->ТВ. Стандартен свързващ кабел.


8. Адаптор LAN to USB. Необходимо е да е базиран на чип Asix или Pegasus. Списък на поддържаните адаптори: USB-to-LAN adapters.


9. Локално мрежово устройство (switch, router) със свободен меден порт RJ45, поддържащ DHCP (предпочита се за опростена първоначална инсталация)


10. Един инфрачервен диод (InfraRed LED). При наличие на непотребно дистанционно управление, неговия диод също може да се ползва.


11. Музикално възпроизвеждащо устройство за mp3/wav файлове.


12. Телевизор от списъка по-горе.


13. Няколко часа за инсталация и настройки.


Процедура: (прескачат се вече извършените или фабрично налични)


1. Отключване на VideoPlayer:


 • Файлът serv-EzAdjust.mp3 или serv-EzAdjust.wav се зарежда в устройство за възпроизвеждане на музика към 3.5мм слушалки.
 • изработва се устройство по тази картинка: 3.5mm JACK to IR LED. Ако са закупени два IR LED се монтират по показания начин. С един също се получава, но разстоянието до ТВ се скъсява.
 • Приближава се ИЧ диод до Телевизора и в режим "repeat" се пуска serv-EzAdjust файла.
 • попадаме в диалога за парола към EZ ADJUST менюто. Спира се излъчването или се закрива да не "свети" към ТВ. Въвежда се код 0413 от фабричното дистанционно управление.

Ако опитът е неуспешен, лесна проверка се прави с камера на GSM апарат - включва се камерата и през дисплея се вижда светещ диода при пуснат музикален файл.


 • В подменюто Tool Option3 значението на цифрата срещу Divx се променя на 1 (default - 0).

2. Поддръжка на USB hub и повече от едно USB периферни устройства:


 • В подменюто Tool Option2 значението на цифрата срещу USB Count се променя на 2 (default - 1).
 • В подменюто Tool Option5 значението на цифрата срещу USB Hub Count се променя на 1 (default - 0).

3. Включване на режим Debug и промяна на скоростта на трансфер на данни през серийния порт:


 • Използва се файла serv-InStart.mp3 или serv-InStart.wav по аналогичен начин.
 • попадаме в диалога за парола към IN START менюто. Спира се излъчването или се закрива да не "свети" към ТВ. Въвежда се код 0413 от фабричното дистанционно управление.
 • В подменюто System1 значението на DEBUG STATUS се променя на DEBUG или EVENT (default - RELEASE).
 • В подменюто System1 значението срещу BAUDRATE се променя на 115200 (default - 9600).

4. Копира се съдържанието на архива LGMod (4) в главната папка на USB паметта.


5. Свързва се компютъра с Телевизора по серийните портове.


6. Настройва се Връзката на терминалната програма по COM:

Speed (baud): 115200


Data bits: 8


Stop bits: 1


Parity: NONE


Flow control: XON/XOF 7.

При работещ телевизор (не по-малко от 5 мин.) и пусната терминална програма натиснете бутон F9 на клавиатурата. При режим Debug реакцията на Телевизора ще е:


"Enabling display debug message". Повтаряне на F9 дава: "Disabling display debug message"


8. След като получите съобщението, натиснете F10, получавате:

"1:debugMain $"
Вече сме в debug prompt.

9. Влизане в Shell prompt:

след показаното "1:debugMain $" се пише "call debug_os_shell+0xb0"
Появява се: /mnt/lg/lginit #. Пътят може да е различен, важното тук е символа # - вече сме в shell.

10. Поставете флашката, на която са копирани файловете на LGMod в USB порта и в терминалната програма след # наберете:


/mnt/usb1/Drive1/install.sh


Това ще направи backup на наличния в телевизора Firmware. Процесът ще се визуализира на дисплея на терминалната програма. Завършекът му ни връща в shell: /mnt/lg/lginit #.

Свалете флашката от Телевизора и я включете в компютър.

ВАЖНО! В създадената папка "backup...." трябва да са записани 25 файла! mtd0....mtd24. Ако файловете не са 25бр. прекратете процедурата! Дотук нищо не е променяно и Телевизорът работи нормално.


11. Ако всичко по т. 10 е наред, продължаваме с инсталацията на LGMod. Отново в терминалната програма наберете:


/mnt/usb1/Drive1/install.sh install


12. Резултатът от процедурата ще се визуализира в терминалната програма:


............


ERROR: 0 (138 OK?)


1: cat lgmod_S7_10004.sqfs > /dev/mtd3


FLASH DONE! SUCCESS! You can "reboot" now.


13. Изключете телевизора (достатъчно в Stand-by режим).


14. Копирайте всички файлове от флашката на сигурно място. Това е backup от вашия телевозор. Изтрийте всичко от флашката. (не задължително)


15. Свържете "USB to LAN" адаптера и флашката чрез USB хъба към телевизора. Към мрежовото устройство (рутер) свържете чрез RJ45 to RJ45 кабела. Включете телевизора и изчакайте 30-40 сек.


16. При инсталиран LGMod версия 1.00.09 или по-нова, менюто на Netcast се достъпва чрез бутони от дистанционното "Menu" и "зелен". Не трябва в сервизните менюта да сте забранили "E-manual" (стандартно е включено).


17. В менюто на мрежовото устройство потърсете новоприсвоения IP адрес на телевизора (на USBtoLAN адаптера).


18. В адресната лента на вашия уеб браузър въведете IP адреса на ТВ. Примерно: 192.168.1.6.


19. Трябва да се отвори страница:

LGMOD Home.jpg
20. Второто групово меню System info:
LGMOD System Info.jpg
21. Споделя (Share) се папка с мултимедийни файлове на компютър от мрежата (under construction)

22. В менюто Drive се монтира (mount) мрежовия ресурс.(under construction)


22.


Постигнати трансферни скорости:


NFS file-2.5186 MB/s


CIFS file-1.35 MB/s


Допълнителни трикове и команди:


 • Reset the tv settings from the options menu - Open the menu, hilight but do not select options, and press 9999999
 • Влизане в Installation menu - задръжте бутона MENU на дистанционното за 5 сек. Появява се диалог за въвеждане на парала: 1105

2. >>>>>други (under construction)